DALYVIAMS

Reglamentas

DALYVAVIMO “ALFA RUN” BĖGIME SUTARTIS

Sutartis apibrėžia visas bėgimo projekto “ALFA RUN” (toliau – ALFA RUN bėgimas) sąlygas, dalyvių ir organizatorių teises, pareigas bei atsakomybių ribas. Dalyvis, pasirašydamas šią sutartį, patvirtina, jog yra susipažinęs su visomis sutartyje žemiau nurodytomis nuostatomis, su jomis sutinka, šią sutartį sudaro laisva valia ir įsipareigoja laikytis visų jos nuostatų ALFA RUN bėgimo metu.

REGLAMENTAS

Organizatoriaus patvirtintas dokumentas, nustatantis pagrindinius ALFA RUN bėgimo organizavimo principus bei taisykles, kurių privalo laikytis dalyviai. Reglamentas yra laikomas šios sutarties neatsiejama dalimi ir kiekvienas dalyvis privalo laikytis reglamento.

Contact

KONTAKTAI/VIETA

Renginio vieta

Pamaraziai, Marijampolio sen.,
Vilniaus raj., LT–13244

Rask kelią iki mūsų žemėlapyje.

Kontaktai

VšĮ „Alfa centras“
Sodžiaus g. 22, Geležiniai, Marijampolė,
LT-69152
Į. k. 303108589

+370 658 53003

Contact